Om Åsby Hotell & Konferens

Nedan hittar du den spännande historien om Åsby Hotell & Konferens

Åsby Hotell (tidigare Skantzen Brukshotell) är beläget på fastigheten Norr Tunbo, ett spännande och historiskt område vid Skantzen och Åsby. På baksidan av hotellet rinner Kolbäcksån. Där fanns redan på 1300-talet ett antal kvarnar vid Hallstafallet.

Genom bevarade handlingar vet vi också att Bengt Nilsson i ett dombrev utfärdat vid Snefvringe härads­ting år 1414 försäljer Tunbo Kvarn till riddare Bengt Stenson av den gamla mäktiga ätten Dag och Natt. Det betydde att kulturen kring forsarna blommade upp redan i tidigt 1300-tal.

Längst norrut på Västra åstranden fanns Norr Tunbo Kvarn. På samma sida nedströms låg Sörkvarnen, lagd av ingen mindre än herr Sten Eriksson, broder till drottning Margareta Leijonhufvud.

Den tredje kvarnen fanns på motsatt sid av strömmen. Den kallades fru Brits Qvarn på Erffuala. Fru Brita Qvarn kallades senare Hallsta Kvarn. Brita tillhörde den från Norge inflyttade släkten Roos av Ervalla, och var dotter till riddare Jöns Ulfsson. Brita gifte sig med den illa beryktade hövitsmannen på Västerås slott, Jösse Eriksson.

Förutsättningarna för att driva tre så nära varandra liggande kvarnar som Norr och Sörkvarn samt Hallsta måste betyda att bönderna i trakten odlade och skördade rikligt med spannmål.

År 1628 började en ny tid i trakten av Hallsta. En liten stångjärnshammare anlades vid forsarna, norr om Hallstafallen. Platsen heter Trångfors. När väl hjulet börjat rulla i smedjor och bruk, växte vårt samhälle fram.

Vi befinner oss idag på platsen för den historiska begynnelsen, forsarna i Kolbäcksån, i en spännande kulturmiljö.

Strömsholms kanal
Kanalen byggdes 1772-1795 för att underlätta förbindelserna med Bergslagen. Kanalen projekterades av Johan Ulfström på uppdrag av Bergskollegium. Han hade tidigt insett de goda förutsättningarna för en konstgjord farled.

Av de hundra kilometernas sträckning grävdes tio ut for hand. I övrigt utnyttjades de befintliga vattensystemen mellan Mälaren och Norra Barken. Byggnationen tog 18 år i stället for planerade sex, vilket huvudsakligen berodde på svårigheterna att finna finansiärer.

Ett kanalbolag bildades som erbjöd subskription, dvs. lån mot senare del i förväntade intäkter. Gustav III som var personligen intresserad av projektet bidrog med en summa ur sin personliga kassa. År 1787 kunde han göra en jungfrutur.